Tag: zeeland

Herdenking watersnoodramp 1953-2003

Herdenking watersnoodramp 1953, Friese Radio zendamateurs na 50 jaar opnieuw naar Zeeland.

Op 1 februari 1953 voltrok zich de grootste natuurramp sinds de Allerheiligenvloed in 1570 over Zuidwest Nederland, waarbij 1835 mensen en tienduizenden dieren verdronken 200.000 ha land kwam onder water te staan en er werden 4500 gebouwen verwoest.
De Nederlandse radiozendamateurs met hun vaak zelfgebouwde zendapparatuur hebben destijds een noodnet opgericht. Vanaf de eerste uren na het voltrekken van de ramp, gedurende 10 dagen was dit noodnet onafgebroken in de ether en heeft zo een belangrijk deel van de communicatie van en naar de rampgebieden onderhouden, mede waardoor vele levens konden worden gered.

1953 Noodzender Zierikzee, PA0ZRK, 2003 PI53LWD

Noodzender Zierikzee later genoemd PA0ZRK, 50 jaar later met Piet Meerman nogmaals aan de microfoon.

1953
Vanuit Leeuwarden vertrokken destijds een drietal radiozendamateurs met hun mobiele apparatuur naar het getroffen gebied. Deze amateurs, E. de Haan PA0CP (destijds voorzitter VERON afdeling-Leeuwarden, Jelle Calsbeek (PA0IP) en J.C. groot (luisteramateur) verzorgden tot 10 februari 1953 de communicatie vanuit Zierikzee.
Foto’s, telegrammen en rapporten heel veel materiaal is bewaard gebleven.

2003
Vanuit Leeuwarden vertrokken, in het weekend van 1 en 1 februari, zeven radiozendamateurs van de VERON afdeling Friesland-Noord terug naar exact dezelfde locatie, n.l. het kantoor van de Koninklijke Zeelandia fabrieken om mee te doen aan een breed opgezette herdenking door de radiozendamateurs in Zeeland.

Niet alleen zal het noodnet van toen worden nagebootst, kanaal 3700 (freq 3700 kHz) modulatie AM,  maar ook verbindingen worden gemaakt met amateurs in binnen en buitenland.

v.l.n.r. Peter PE1CDA, Joop PE1BVZ, Tom PA2IPP, Bram PE2AM, Henk PA3CLL, op de voorgrond Renze PA3FFB en Henk PA3FHZ.

Friesch Dagblad ma. 3 feb. 2003

Voor het certificaat: klik hier op PI53LWD          -> Klik hier voor meer foto’s <-

Bram mocht het kanaal afsluiten.