Tag: PE2AM

PA75AM (PE2AM)

In 2020 hebben een aantal gebeurtenissen zich 75 jaar geleden afgespeeld.
Zo was het 10 april 2020 75 jaar geleden dat Friesland bevrijd werd.
Op 5 mei konden we 75 jaar vrijheid vieren.
Dan is 21 oktober aan de beurt. Om kwart voor twaalf werd de Veron (Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland) opgericht.
Al deze gebeurtenissen konden niet gevierd worden zo wij voor ogen hadden i.v.m. COVID-19, het Corona virus.
Bram had voor bovenstaande gebeurtenissen een speciale call aangevraagd bij het Agentschap Telecom -> PA75AM.
Dit betekend dat Bram met zijn apparatuur (gelicenseerd radiozendamateur) van 10 april t/m 31 december 2020 onder twee calls verbindingen mag maken.
Klik hier om meer over Bram zijn hobby te lezen.

Tijdens de radioverbindingen werd er ook gevraagd of er een speciale QSL kaart verstuurd ging worden. (Een QSL of QSL-kaart is een briefkaart van 14 cm x 9 cm die gebruikt wordt door zendamateurs als schriftelijk bewijs dat een bepaalde verbinding heeft plaatsgevonden tussen twee stations.)

Dat was eigenlijk wel een leuk idee. Ook een QSL kaart voor Bram zijn eigen call was nog steeds een wens. Marijke afgestudeerd als Bachelor of Multimedia (Communication & Multimedia Design), Bram zijn oudste dochter, had hier wel de nodige ervaring in. Zij heeft in grote lijnen het concept gemaakt. Het leek haar wel handig dat Bram zelf ook iets kon veranderen. Daar was het programma Affinity Publisher wel heel erg geschikt voor. Gezien het vele thuiswerken was dit nu ook in de aanbieding en dus maar gekocht.
Onderstaande het resultaat voor de QSL kaart voor PE2AM en PA75AM.

Herdenking watersnoodramp 1953-2003

Herdenking watersnoodramp 1953, Friese Radio zendamateurs na 50 jaar opnieuw naar Zeeland.

Op 1 februari 1953 voltrok zich de grootste natuurramp sinds de Allerheiligenvloed in 1570 over Zuidwest Nederland, waarbij 1835 mensen en tienduizenden dieren verdronken 200.000 ha land kwam onder water te staan en er werden 4500 gebouwen verwoest.
De Nederlandse radiozendamateurs met hun vaak zelfgebouwde zendapparatuur hebben destijds een noodnet opgericht. Vanaf de eerste uren na het voltrekken van de ramp, gedurende 10 dagen was dit noodnet onafgebroken in de ether en heeft zo een belangrijk deel van de communicatie van en naar de rampgebieden onderhouden, mede waardoor vele levens konden worden gered.

1953 Noodzender Zierikzee, PA0ZRK, 2003 PI53LWD

Noodzender Zierikzee later genoemd PA0ZRK, 50 jaar later met Piet Meerman nogmaals aan de microfoon.

1953
Vanuit Leeuwarden vertrokken destijds een drietal radiozendamateurs met hun mobiele apparatuur naar het getroffen gebied. Deze amateurs, E. de Haan PA0CP (destijds voorzitter VERON afdeling-Leeuwarden, Jelle Calsbeek (PA0IP) en J.C. groot (luisteramateur) verzorgden tot 10 februari 1953 de communicatie vanuit Zierikzee.
Foto’s, telegrammen en rapporten heel veel materiaal is bewaard gebleven.

2003
Vanuit Leeuwarden vertrokken, in het weekend van 1 en 1 februari, zeven radiozendamateurs van de VERON afdeling Friesland-Noord terug naar exact dezelfde locatie, n.l. het kantoor van de Koninklijke Zeelandia fabrieken om mee te doen aan een breed opgezette herdenking door de radiozendamateurs in Zeeland.

Niet alleen zal het noodnet van toen worden nagebootst, kanaal 3700 (freq 3700 kHz) modulatie AM,  maar ook verbindingen worden gemaakt met amateurs in binnen en buitenland.

v.l.n.r. Peter PE1CDA, Joop PE1BVZ, Tom PA2IPP, Bram PE2AM, Henk PA3CLL, op de voorgrond Renze PA3FFB en Henk PA3FHZ.

Friesch Dagblad ma. 3 feb. 2003

Voor het certificaat: klik hier op PI53LWD          -> Klik hier voor meer foto’s <-

Bram mocht het kanaal afsluiten.

PE2AM

PE2AM
. – – .  .  . . – – –  . –  – –
NL-10231

DMR-ID 2048057
Regio 14
JO23VG11 | Lat: 53.258 | Lon: 5.765
Country: Netherlands / NLD
State/County: Friesland

Radio(zend)amateurs hebben na het succesvol afleggen van een technisch examen over radiotechniek en wetskennis een machtiging (“zendvergunning”) van de overheid verkregen om radioapparatuur te bezitten en te gebruiken. Dit heeft als doel om storingen veroorzaakt door onwetendheid of onkunde te vermijden. Zodra het examen met goed gevolg is afgelegd mag een aankomend radiozendamateur een roepnaam (in het Engels: callsign) aanvragen, waarmee hij zich in het radioverkeer moet identificeren.

Sinds 1986 is Bram radiozendamateur, call PD0PFF, deze wijzigde in 1988 in PE1MOX en met ingang van mei 2002 in PE2AM. In de jaren negentig betrokken geweest bij de opbouw en technisch onderhoud van de velddagen van PA0VLV (Arjen). Vele malen mee gedaan aan vossejachten met o.a. Tom Pitstra. In 2003 was een hoogtepunt om in Zeeland 3 dagen een amateurstation in te richten. Dit ter herdenking dat in 1953 tijdens de watersnoodramp in Zeeland door radiozendamateurs een noodnet was opgericht.

Vanwege zijn grote belangstelling voor elektronica, computers en communicatieapparatuur heeft Bram veel spulletjes zelf gebouwd, zoals een vossenjachtontvanger, frequentieteller, voedingen, ombouwen van pagers, portofoons en mobilofoons. Ook het afregelen en programmeren van diverse apparatuur is mijn niet onbekend o.a. Condor 16, FM1000, Icom, PYE MX290, Motorola enz.
-> Klik hier voor apparatuur foto’s <-