Vrijwilligerswerk Bram

Commandant Ondersteuningsgroep Verbindingsdient NRK Friesland

Bram is veertien jaar als vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis, Verbindingsdienst Fryslân actief geweest. Na in 1996 ervaring te hebben opgedaan bij de radioverbindingen van de Nijmeegse Vierdaagse was hij o.a. in 1997 medeverantwoordelijk voor de radioverbindingen van de elfsteden schaatstocht in Fryslân.

Vanwege het optreden in uniform indertijd bij het NRK heeft Bram gemeend zijn EHBO diploma te moeten halen in 1988, wat nog steeds wordt bijgehouden met AED, reanimatie, verbandleer en kinder eerste hulp. Onderweg tijdens zijn werk (Telecommunicatie) of in zijn vrije tijd kwam hij regelmatig ongevallen tegen waar hij dan ook eerste hulp heeft verleend. Hoogtepunten hierin waren een gelukte redding onder een brug (kind door ijs) en tijdens een fietstocht een reanimatie die helaas niet gelukt is.

AED First responder
Sinds januari 2011 heeft Bram zich vrijwillig aangemeld bij het voormalige AEDLoactor.EU wat nu Hartslagnu heet, waarbij hij een sms ontvangt als zijn assistentie nodig is bij een hulpverlening. Zijn eerste echte reanimatie was tijdens een fietstocht waarbij Bram in een groep aan het geocachen waren. Hierna heeft hij nog meerdere malen een hulpverlening met reanimatie moeten uitvoeren. Ook heeft ie zijn vader twee keer op 1 avond moeten redden, bij hem thuis en in het ziekenhuis.

Reddingsbrigade Stiens
Na het Nederlandse Rode Kruis is Bram vrijwilliger geworden bij de Stienser Reddingsbrigade, eerst als zwemmer, later als bestuurslid (secretaris), webmaster en diverse hand en spandiensten waaronder lesgeven in zwemmend redden, Eerste Hulp en Arbo. In 2008 kreeg de reddingsbrigade een boot, waarop hij schipper is geweest en tevens les heeft gegeven in het varend redden.
           

DARES Noodcommunicatie
Dutch Amateur Radio Emergency Service (DARES) Sinds de oprichting in 2004 was Bram hier al lid van. In 2008 is hij officieel regiocoördinator Fryslân geworden (Regio 02). Bram heeft de Friese groep DARES opgericht en was verantwoordelijk om de DARES groep in de provincie Fryslân getraind te krijgen. Ook was hij Plv. Regiocoördinator van Groningen (Regio 01) en heeft geprobeerd met Ton PA1TGI (Regio 03) DARES Noord Nederland gestalte te geven. Tevens was Bram Coördinator van het landelijke materieel.
Bram Molenaar is voor zijn werk bij DARES, RegioCoördinator Fryslân, door zijn bedrijf UPC (onderdeel van Liberty Global) beloond met het in Heroes Awards 2010. This certificate is presented with appreciation to Bram Molenaar. In recognition of an outstanding contribution to the communicty. Ondertekend door Mike Fries, President and Chief Executive Officer of Liberty Global.
Bezig zijn met je hobby en daarbij een meerwaarde leveren aan de maatschappij op het moment dat deze ons het hardst nodig heeft. In 2013 is Bram met DARES gestopt.

Brandweerinformatieblad Het Noorderlicht
Verder is Bram sinds januari 2003 correspondent en redacteur van “Het Noorderlicht” Brandweer informatieblad Friesland, Groningen, Drenthe, voor het gebied Friesland en zit in de redactie. In juni 2012 is hij voorzitter van dit blad geworden. Lees hier meer over het brandweerblad.

Lid in de orde van Oranje-Nassau
Bram zijn dochters hebben hem voorgedragen tot een lintje. In 2015 is Bram geridderd, “Niet alleen omdat hij zoveel voor de maatschappij heeft betekend en nog steeds betekent, maar ook omdat hij mij als dochter deze waarden in het leven mee heeft gegeven. Ik heb geleerd van mijn vader om je medemens te helpen en je in te zetten voor de maatschappij. Mijn vader is een speciale man die eens in het zonnetje gezet mag worden” waren o.a. de woorden van Marijke aan de burgemeester. Lees hier het artikel.