Als het anders gaat

In het Nieuwe Testament
daar staat je lichaam is een tent
een tent waarin je woont
zolang je op de aarde leeft
En als je naar de hemel gaat
en hier je tentje achterlaat
dan staat er dat de Here God
jou een nieuw lichaam geeft

Nu zit Tabitha op de kruk
zij heeft niet zo heel veel geluk
al heel veel reparaties
zijn er aan haar tent gedaan
Ze bidt dat God een wonder doet
daar hoopt ze op dat geeft haar moed
Maar in de Bijbel staat ook
dat het soms anders kan gaan

Here God soms ben ik boos
want alles lijkt dan hopeloos
Geef me kracht om door te gaan
dat vraag ik in Uw Naam!

Want God is niet een medicijn
een toverdrankje tegen pijn
en ondanks mijn geloof in God
ken ik ook ongeluk
Maar God geeft hoop die verder gaat
dan het plaatsje waar mijn tent nu staat
en dat geeft hoop om door te gaan
zelfs al is m’n tentje stuk

B.D. Ketting – Prinsen en Prinsessen